Arquitectura Tècnica

Disposem d’un departament integrat per arquitectes tècnics col.legiats que realitzen el control de qualitat de les obres, gestions i tràmits necessaris per a l’obtenció de llicències d’obres i subvencions.
Grupo Inventia ofereix garantia per escrit de totes les nostres obres i tenim concertada amb la companyia FIACT la corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil. Grupo Inventia és membres del Gremi de Constructors de Catalunya i disposem d’un servei de Prevenció de Riscos Laborals.

  • Realització de pressupostos.
  • Desenvolupament de projectes d’execució d’obra.
  • Realització de Plans de Seguretat i Prevenció de Riscos.
  • Control i direcció d’obra.
  • Tramitació de subvencions municipals Barcelona Posa’t Guapa i de la Generalitat.
  • Sol.licitud de Llicències d’Obres.
  • Emissió de “Certificats de Solidesa dels Edificis”.

demanar pressupost