Garantia del Servei

En el Grupo Inventia creiem en el futur continuat dels nostres clients i ho valorem. Quan un client contacta amb el nostre equip, li oferim solucions sense cost. Grupo Inventia dóna tranquil.litat als seus clients complint amb totes les normes vigents de salut, seguretat i prevenció de riscos laborals. En el període de garantia, Grupo Inventia garanteix qualsevol defecte de l’execució que pugui sorgir.

  • Equip estable, per aconseguir la màxima preparació del personal.
  • Control sobre la salut, per evitar riscos en les obres.
  • Els nostres equips de treball disposen d’un membre amb formació en riscos laborals.
  • Garantim el compliment de la Llei de subcontractació per evitar accidents de les empreses col.laboradores.

En el Grupo Inventia, ens preocupem per la seguretat de tercers. Cada obra té una solució diferent, i una a una, les estudiem per oferir la millor protecció i seguretat.


demanar pressupost