Rehabilitació integral

Grupo Inventia ofereix un servei especialitzat en la rehabilitació integral dels edificis treballa per recuperar i conservar la funcionalitat dels edificis històrics o d’immobles que requereixin i necessiti un canvi d’ús. Serveis integrals per a qualsevol tipus d’edificis que necessiti recuperar el que van ser, adaptant-los a les noves normatives vigents i incorporant paràmetres de sostenibilitat equiparables a una construcció d’obra nova.

Grupo Inventia aporta en cada moment, la millor solució integral que s’adapti a les necessitats de les propietats, promotors, inversors o usuaris, hem consolidat al llarg de la nostra experiència una capacitat tècnica i innovadora, donant sempre la màxima importància a la seguretat de les persones. Els nostres serveis de rehabilitació integral també realitzen intervencions puntuals com reforços estructurals o tractament de l’aluminosi

Grupo Inventia

demanar pressupost