Comunitat de Veïns

En Grupo Inventia disposem d’una divisió de manteniment dedicada únicament a realitzar tot tipus de petites intervencions en Comunitats de Veïns.

No es tracta d’un servei d’urgències, però si que és un servei àgil amb un marge de resposta que normalment no supera les 48 hores des que ens donen l’avís de reparació fins que es desplaça el nostre supervisor. Ens encarreguem de la reparació d’humitats, baixants, instal.lacions, reformes d’escales, vestíbuls, neteja de grafits

 • Reparació d’humitats
 • Reparació de baixants
 • Reparació d’instal lacions de aigua, llum i gas
 • Treballs de pintura, fusteria i cristalleria
 • Fusteria d’alumini
 • Reparació i subministrament de claraboies de vidre
  • Neteja de graffitis

   demanar pressupost